Net gepubliceerd: het Educause Horizon Report 2021 Teaching and Learning

Het jaarlijkse rapport van het New Media Consortium en EDUCAUSE Learning Initiative is weer gepubliceerd: 2021 Educause Horizon Report Teaching and Learning edition. In dit rapport worden de belangrijkste ‘trends’ beschreven die bijdragen aan de versnelling van de adoptie van onderwijstechnologie.

Het T&L-rapport gaat in op diverse trends zoals: sociale ontwikkelingen (vergroting digitale kloof); economische ontwikkeling (verschuivende vraag in digitale competenties op de arbeidsmarkt en politieke ontwikkelingen (opkomst nationalisme). En natuurlijk de technologische trends: de focus van deze blog.

Het panel, met leden uit verschillende landen, beschrijft zes ‘emerging’ technologische ontwikkelingen en voorbeelden. Zij verwachten dat deze beschreven technologieën impact zullen hebben, in de komende tijd, op de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs. De zes zijn:

 1. Artificial Intelligence (AI)
  AI is complex en controversieel, stellen de schrijvers. Beschreven toepassing lopen van het identificeren van studenten die worstelen met hun studie tot onderzoeken van houding en emotie van studenten tijdens het leren. Bij procotoring wordt AI ook toegepast. Al lezend zie je dat de introductie van AI in onderwijs toepassing heeft op het terrein van Learning Analytics. En natuurlijk wordt gewezen aandacht te besteden aan de ethische vraagstukken.
  Maar ook voorbeelden bij Self-Regulated-Learning: FloRA-project of WeLearn (kennisdeling en concept mapping via AI).
 2. Blended and Hybrid  onderwijsmodels
  Blended en Hybride onderwijs is, sinds Corona, niet meer weg te denken in hoger onderwijs. Sinds afgelopen 1,5 jaar is een diversiteit aan terminologie ontstaan.
  Diverse Corona-proof leslokalen zijn ingericht: zie Harvard Business School. De Hybride Virtual Classroom. Studenten pleiten wel voor, blijkt uit een Educause-onderzoek , f2f-onderwijs in de Post-Corona tijd (in combi met online-activiteiten).
 3. Learning Analytics
  Learning Analytics is een sterke opkomende ontwikkeling. Instellingen zijn steeds meer bezig hun interne systemen, hun ‘datahuishouding’, op orde te krijgen. Dit met het doel data effectief te verzamelen, beschikbaar te maken en toe te kunnen passen voor het leren. Want in de kern gaat het om evidence-informed interventies te kunnen doen ten behoeve van het leerproces van studenten. Daarbij rekening houdend met de diversiteit aan doelgroepen(en dus leervraag). Wat aandacht nodig heeft is o.a.: de infrastructuur, data-strategy,  data-bewustzijn bij alle stakeholders.
  Voorbeeld: MyLearningAnalytics of U-behaviour. Het framework studiedata, ontwikkelt vanuit het Versnellingsplan, wordt ook genoemd.
 4. Microcredentialing
  In het rapport wordt gesteld dat Microcredentials niet meer weg te denken zijn uit het HO-landschap. Hierbij gaat het om: ‘verify, validate, and attest that specific skills and/or competencies have been achieved’. Vooral door de MOOC’s (in de VS) zijn er allerlei ontwikkelingen. Ik las credegree, een combinatie van behalen van het Ba-diploma (degree) met het behalen van credentials. Of micro-pathways: het combineren van credentials tot een pakket die aansluit op de vraag van bedrijven/organisaties.
  De schrijvers van het rapport vragen zich af of de manier waarop wij ‘opleiden tot een diploma’  nog voldoet aan de (snel) veranderende arbeidsmarkt: de behoeften van zowel (werkende) lerenden als het werkveld waarin zij zich voorbereiden om te werken.
  Voorbeeld: ECIU of Colab Employers Partnership.
 5. Open leermaterialen  (Open Educational Resources (OER))
  Het aantal digitale leermaterialen is enorm gegroeid door Corona. Steeds meer studenten gebruiken online leermaterialen en tekstboeken of readers.
  Het stimuleren van het delen en hergebruiken van open leermaterialen is niet alleen vanwege de hoge kosten voor studenten (vooral in de VS een issue). Het gaat ook om studentbetrokkenheid en activerend leren door studenten hun eigen materiaal te laten maken (in samenwerking met peers of de docenten) en deze weer te delen. De schrijvers constateren dat de adoptie van open leermaterialen nog traag verloopt. Ze geven aan dat toch andere attitude nodig is rondom ‘delen&hergebruik’. Tevens zien ze de stevige positie van uitgeverijen in de onderwijsmarkt.
  Voorbeeld: OpenEd Edinburgh en Ohio State project: OSU.EDU.
 6. De kwaliteit van Online Leren
  Een nieuwe categorie in het rapport. Door Corona wordt er online onderwijs gegeven (iets wat zal blijven). De vraag groeit naar hoe dit effectief te doen en hoe een goed online onderwijs te ontwerpen. Hoe zorgen we voor het duurzaam inzetten van online leren? En ook wat is de kwaliteit van (online/blended) onderwijs . Thema’s (opnieuw) krijgen aandacht: studentgericht onderwijs, inclusief onderwijs, goed ontworpen onderwijs. Het verstevigt (ook door Corona) de dialoog over onderwijsvernieuwing.
  Voorbeelden: keepteaching (docent) keeplearning-webiste voor studenten.

De zes technologieën en praktijken die zijn beschreven zijn niet nieuw met uitzondering van ‘Kwaliteit van Online Leren’: het bevestigd eerder trends die gaande zijn en blijven. Of (blz 35): ‘’Through the adoption of new learning technologies and hybrid learning models, it became widely accepted that anyone can and should be able to learn from anywhere’’.

De voorbeelden geven je (tenminste mij) een inkijkje hoe ver de ontwikkelingen al zijn en hoe snel het gaat. Mede door Corona. De manier van hoe wij onderwijs aanbieden, hoe we studenten opleiden, hoe we onderwijs organiseren, verandert: veel meer onderwijs en leermaterialen zijn toegankelijk; nieuwe flexibele modellen ontstaan; nieuwe aanbieders van onderwijs dienen zich aan en ook een nieuwe vraag. Maken we hier voldoende gebruik van? Sluiten we voldoende aan op die bewegingen waar de zes technologieën voor staan?

De voorgaande horizon reports: zie hier. En meer artikelen van Educause over The Future of Higher Education.

Over Ria Jacobi

Als ervaren onderwijskundig ontwerper, -adviseur en projectmanager houd ik mij bezig met het ontwikkelen en verbeteren van onderwijs. Mijn ambitie is goed doordacht onderwijs te realiseren, dat aansluit bij de behoefte van individuen en hun organisaties en daarmee een stimulerend effect heeft.
Dit bericht werd geplaatst in Rapporten, Trends en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s