Projecten

Projecten en andere taken:

2019-heden
* Kernteamvoorzitter met focus op de didactische implementatie Moodle bij Inholland
* Position Paper Toekomstverkenning Onderwijs en technologie

2011-2019
* Projectgroepsecretaris ‘Kritische Reflectie rapport: Onderzoeksprogramma’s kenniscentrum Techniek van de Hogeschool van Amsterdam’ (okt 2018)(afgerond)
* Programmateamlid Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT (via de Vereniging Hogescholen)(afgerond)
* Projectgroeplid implementatie nieuwe digitale leeromgeving
* Projectmanager AUAS Summer School (afgerond)
* Projectmanager Studeren op Studiesucces (afgerond)
* Projectgroeplid Future Proof Onderwijs (afgerond)
* Projectmanager Learning Tomorrow (afgerond) (conferentie)

2008-2011
* Projectmanager Open CourseWare universiteit Leiden. Een project ten behoeve van het publiceren van onderwijsmateriaal.
* Projectmanager Project Acculturatie. Een project in de tender Nationaal Actieplan E-learning.
* Projectleider Instroom in de Master. Een E-merge-project.
* Projectmanager (tijdelijk ingevallen): Programma Studentenkeuzegesprekken.
Tender van SURFfoundation
* Werkpakket Docentcompetenties Internationaal Onderwijs in het project:
Internationale studenten en onderwijskwaliteit.
Een project in de tender Nationaal Actieplan E-learning.

2005-2008
* Projectmanager Impuls Digitaal. SURFfoundation.
* Projectmanager Grassroots. SURFfoundation.

2001-2005
* Coördinator en opzetten individueel docentprofessionaliseringtraject RuG (NIOT)

ccbysa