Artikelen

Als auteur heb ik onderstaande artikelen geschreven of er aan bijgedragen.

2019
* Themauitgave Open pedagogy (nov 2019)
* Essay in kader van Daphne Riksen Schrijfprijs: Help! De PC is slimmer dan de docent.

2018
* Kritische Reflectie Rapport Onderzoeksprogramma’s Kenniscentrum Techniek (HvA) (meegeschreven): A4 Kritische reflectie – Kenniscentrum Techniek_hvA-FINAL
* Tijd voor verandering in het onderwijs: Meer recht doen aan verschillen.
Interview in het tijdschrift Doxis van 6 februari 2018 (blz 12)

2016
* Adaptieve leeromgeving voor wendbaar onderwijs. Trend 10 in het Trendrapport 2016. Hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken. November 2016. SURFnet.

2015
* Special Interest Group Open Education
Trendrapportage Open en Online Onderwijs 2015. Perspectieven op ontwikkelingen binnen het Nederlands Hoger Onderwijs. November 2015. Redactie: Ria Jacobi en Robert Schuwer.

2014
* Special Interest Group Open Education
Open en Online Onderwijs; kansen voor het campusonderwijs. November 2014. Redactie: Janina van Hees, Ria Jacobi, Daphne Riksen.

2013
* Special Interest Group Open Educational Resources (SIG OER); Trendrapport Open Educational Resources 2013, maart 2013. Redactie: Ria Jacobi, Hester Jelgerhuis en Nicolai van der Woert.
* Sturen op Studiesucces: SoS Special Edition.
* Visiedocument Nieuwe media en Onderwijs (Learning Tomorrow); Hogeschool van Amsterdam. Learning Tomorrow: pdf-document.

2012
Special Interest Group Open Educational Resources (SIG OER); Trendrapport Open Educational Resources 2012, maart 2012. Redactie: Ria Jacobi en Nicolai van der Woert.

2011
* Klaassen, R.G., Jacobi R.K., Duurzaamheid: een succesvol project en dan?

2010
* Rijst, R., Jacobi, R.K., Ontwerpprincipes voor het versterken van de verwevenheid van onderzoek en onderwijs in universitaire bacheloropleidingen; TH&MA (2010/4)
* Rijst, R, Jacobi, R.K., De verwevenheid van onderzoek en onderwijs in universitaire bacheloropleidingen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (2010/1)

* Rijst, R, Jacobi, R.K., Verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Leiden. Ontwerpprincipes voor curricula (rapport nr 192; mrt 2010)

* Redacteur van het boekje ‘Studiekeuzegesprekken, wat werkt?‘ , mrt 2010

2009
* Medeschrijver website over Research Intensief Onderwijs: http://wikipedia.fsw.leidenuniv.nl:8080/IclonWiki/index.php?title=Research_Intensief_Onderwijs

2008-2007
* Jacobi R.K., Driel, H. van: Experienced strategies to strengthen the linkage between research, teaching and learning in a research intensive university. SHRE 2007

* Redacteur van het boekje  Grassroots: een investering waard. Onderwijsinnovatie met ICT op de werkvloer‘ SURFfoundation, maart 2007

2005-2006
* Jacobi R.K.,Grassroots: A small investment with a big impact, Contribution to the Book of Abstracts Online Educa Berlin 2006

* Jager, K., Jacobi, R.K., Frencken, H., E-learning and International Education in the Netherlands , Educause Quarterly  nr 2, 2006
Klik op: http://www.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0629.pdf

* Jager, K., Jacobi,R., Frencken, H., Cordewener, B., Internationalisering: Cases en Trends,
SURFfoundation, 2005

Ouder dan 2005
* Cordewener, B., Jacobi, R., Lubberding, N., Schoenmakers, S., Grassroots in HO: een aanpak voor stimulering en waardering voor ICT-inzet in het hoger onderwijs, SURFfoundation, 2004

ccbysa