Mens&Techniek: onlosmakelijk verbonden

DSC06014Privacy is een belangrijk issue maar niet hét issue in deze tijd van overvloed aan data en informatie. Het probleem dat we veel meer onder ogen moeten gaan zien, is dat er beslissingen worden genomen a.h.v. profielen (gebaseerd op onze data) waarvan we niet meer kunnen achterhalen waar die beslissingen op gebaseerd zijn. En nog meer: die profielen zijn gebaseerd op data die niet kloppen. Wat wordt er met die data gedaan als die data zelf onbetrouwbaar is? Eén keer iets afwijkends gedaan of je als zodanig gedragen en je hebt je leven lang ‘een minpuntje’ in je profiel.

Dit is de belangrijkste gedachte die ik heb meegenomen uit een discussieavond in Pakhuis de Zwijger (14 maart 2018) over de Kunstmens. Een gesprek met Maxim Februari ( nav zijn boek Klont; en NRC-Artikel Schrijver, laat ons niet in het apparaat verdwijnen (23 febr 2018) en Hans Schnitzler (Digitale Proletariaat); interview) en kunstenaar Theun Karelse.

Ik moest bij deze gedachten die een paar keer naar voren kwam denken aan de laatste aflevering van ‘Door het hart van China’ (Ruben Terlou) waarin werd verteld over de groeiende controle van de overheid (sociale kredietsysteem)(afl. 25 febr.). Bijv. dat je wordt gescanned bij het oversteken van een zebrapad. Een paar keer de regels overtreden, wat in je dossier komt, en je kunt geen huis meer kopen. Nudging wordt dit genoemd: de overheid die ‘onzichtbaar’ gedrag stuurt van haar burgers via techniek. Black Mirror is werkelijkheid geworden.

Een soort onbehagen kwam over de aanwezigen in de zaal. Een sociaal kredietsysteem In China, het wordt ook al toegepast in Nederland bij verzekeringsmaatschappij. En wat Februari aangaf: het gaat vaak ten koste van de onderkant van de samenleving. Eén betaling gemist en je bent al ‘vast geklonken’ in het systeem waardoor een kans op uitsluiting van uitkering/huur groot wordt. (Lees ook artikel van Tim Staal okt2017)

Is er wat te doen? In ieder geval zorgen dat zeggenschap hebt en eigenaarschap houdt over je gegevens. Dat betekent transparantie van gegevens. Welke gegevens hebben bedrijven van jou? Dat je gegevens mag inzien en bekend is wat ermee wordt gedaan. Dus kritisch blijven ten aanzien van wat er met jouw gegevens wordt gedaan. En dit gaat verder dan het privacy-issue. Februari gaf aan (vond ik wel interessant): een kritische ghouding t.a.v. technologische ontwikkelingen = een kritisch houding t.a.v.  maatschappelijke ontwikkelingen. Deze gaan samen. Waar zit de macht en het geld? Wie bezit en genereert data: data is geld en macht / data&overheid.

Een ander insteek is onszelf niet tegenover de techniek zetten maar techniek als integraal onderdeel bij het vormgeven van onze omgeving. Op zich apparaten en systemen geen essentie in zichzelf maar worden wat in relatie met wat mensen ermee ontwikkelen. Of zoals iemand in de zaal aangaf: we evolueren door wat we zelf aan het ontwikkelen (en dus veranderen) zijn. En dat doen we met techniek. De mens is een technische wezens (Verbeek; Zwitserloot). En daarbij wordt de grens tussen techniek en mens steeds kleiner. Aan de ene kant: techniek zat voornamelijk los van de mens nu zit de techniek in mens of groeit eraan vast. Aan de andere kant: robots gaan steeds meer de natuurlijke mens lijken. We hebben dus met techniek te doen. Vandaar dat het van belang is bij nieuwe ontwerpen te bedenken welke eisen we stellen aan bijvoorbeeld een digitale leeromgeving of – zorgomgeving. En de ontwerpvraag is eigenlijk een visievraag.

Zorgen hebben t.a.v. techniek (en de impact ervan) is terecht. Niet alle techniek is goed. Maar blijven hangen in het onbehagen helpt ons niet verder.  Ik denk dat het versterken van ons digitaal bewustzijn belangrijk is. En dat via o.a. de dialoog voeren. Kernvraag daarbij is: hoe geven we vorm aan een wereld met robots, met KI, met digitalisering? Of hoe Februari het aangaf: hoe sluiten we als aan mens bij de (snelle) technologische ontwikkelingen en blijven we positief? Welke verhalen willen we vertellen? En laten we vooral leren en experimenteren om die verhalen te kunnen vertellen.
Want daarmee krijgen we steeds meer beeld over het ontwerpen van onze omgeving (wat willen we) en ook over hoe we onszelf op een goede manier ontwerpen in interactie met die techniek. Het gaat ons allemaal aan! Met een kritische positieve houding.

Meepraten kan!
Op de aanstaande HvA-onderwijsconferentie gaat één thema over dataficatie in/van beroep: SLIM Leren en Werken (workshops). Wat is de impact van dataficatie in het werkveld? Welk beroepen verdwijnen en welke ontstaan? Wat betekent dit voor opleiden van de studenten van nu? Next Nature Network hebben we voor dit thema uitgenodigd. Zij staan op de conferentie met hun uitzendbureau HUBOTs.

Ter inspiratie
Van Nature kunstmatig. Over Hubots en echte mensen. (Jos de Mul)
In Kwartslag. Ethiek en Technologische ontwikkelingen (Peter Paul Verbeek)

De Nieuwe Mens (Paradiso-lezing 25 maart 2018 a.s.. Prof Piek Vossen)
MOOC Philosophy of Technology and Design: Shaping the relations between Humans and Technologies (MOOC van de Universiteit Twente vanaf 16 april 2018 a.s.)

ccbysa

Advertenties
Geplaatst in artikel, digitale transformatie, Trends | Tags: , | Een reactie plaatsen

Dialoog over kernwaarden n.a.v. digitalisering

digitaliseringWe leven in interessante tijden, gaf een decaan aan toen ik hem sprak in voorbereiding op onze aanstaande HvA-onderwijsconferentie. De ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen, mede door de digitalisering, dwingen ons terug te gaan naar de kern van een vak of vakgebieden. Wat was die kern? Waar draait het om. De kern(waarde) van het vak(gebied) verandert niet. Het zijn de omstandigheden, waarin het vak(gebied) zich bevindt, die veranderen? Hoe gaan we daarmee om? Transport/vervoer blijft, blijft de chauffeur? Nieuws duiden blijft, blijft het journaal op TV? Topsportprestaties begeleiden blijft, blijft de sportcoach op het veld? Innovatie is default. De kern(waarde) vasthouden en responsief zijn ten aanzien van de veranderende omstandigheden.

Deze gedachte kwam op bij mij bij het lezen van de publicatie ‘Digitalisering en Bildung’ (TeldersStichting, 2017). In deze publicatie gaat het om de verhouding tussen digitalisering van het onderwijs en Bildung. De centrale vraag van de publicatie is: Welke kansen en bedreiging brengt digitalisering van het onderwijs met zich mee, welke scenario’s zijn daarbij bedenkbaar en wat kan dat betekenen voor de verschillende actoren?
De studie richt zich op de manier waarop onderwijs (onderwijsruimte) wordt gegeven a.g.v. digitalisering en niet op de inhoud (eisen curriculum).

Om een beeld te krijgen bij de kansen en bedreigingen is een visie nodig. De auteurs stellen dat ‘een brede vorming van het individu nodig is, gericht op zijn unieke talenten’ (blz 58). De drie inhoudelijke dimensies bij het begrip Bildung zijn daarbij van belang: kennis, vaardigheden en de menselijke factor. De auteurs omschrijven de menselijk factor als het vermogen relaties met anderen aan te gaan zoals creativiteit, nieuwsgierigheid. Deze menselijk factor wordt steeds belangrijker vanwege de wereld die continue verandert door globalisering, digitalisering.
Wat zijn dan de kansen en bedreigingen voor de inrichting van de onderwijsruimte: de manier waarop de drie inhoudelijke dimensies van het onderwijs worden vormgegeven. Daarbij gaat het om de vragen: WAAR onderwijs gegeven kan worden (f2f of online); het WANNEER onderwijs gegeven kan worden (any time, any place); of het HOE onderwijsgegeven kan worden (de didactiek) en op de ROL van de docent (taakopvatting, vormgeving vak).

De auteurs beschrijven, op basis van een analyse, drie algemene kenmerken hoe het onderwijs in de toekomst vorm krijgt als gevolg van de technologische ontwikkelingen:
1. Onderwijs zal meer via digitale leerwegen plaatsvinden;
2. Onderwijs zal meer gepersonaliseerd en adaptief zijn;
3. Er ontstaan nieuwe (internationale) samenwerkingverbanden.

De kansen die de auteurs zien, door digitalisering zijn, effectiever kennisoverdracht en vaardigheden aanleren bijvoorbeeld door flipping the classroom. De auteurs zien ook de potentie voor gepersonaliseerd en effectief onderwijs bijv door learning analytics. Via video/skype ontstaan er allerlei (internationaal) samenwerkingverbanden. Kortom: digitalisering biedt kansen voor verhogen van de kwaliteit van onderwijs en het toegankelijk maken van onderwijs.
Genoemde bedreigingen zijn: het kunnen onderscheiden van betrouwbare informatiebronnen, de verarming van onderwijs doordat studenten alleen maar online onderwijs volgen en daarmee vaak kennis en vaardigheden opdoen en niet zichzelf ethische vragen stellen. Natuurlijk wordt het vraagstuk rondom privacy ook genoemd (wie is eigenaar van de data?).
Naast een aantal algemene aanbevelingen beschrijft de werkgroep ook aanbevelingen gericht aan de overheid (blz 64-68). In deze aanbevelingen doet de werkgroep een beroep op de overheid:

 • Opnieuw te kijken naar de bekostiging. Bijvoorbeeld toe te werken naar een model voor individuele studiefinanciering (werken met vouchers);
 • Opnieuw te kijken naar de doelmatigheid. Bijvoorbeeld de mogelijkheid scheppen dat studenten een eigen persoonlijk curriculum kan samenstellen (ook via internationale vakken/MOOCs);
 • Opnieuw te kijken naar kansengelijkheid en inclusiviteit. Bijvoorbeeld door het stimuleren van ‘leren leren’ en permanente educatie (ook via particulier aanbod)
 • Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling aan instellingen voor lerarenopleidingen ten behoeve van het vak van docent.

Weer terug naar de vraag: wat is de kern(waarde) van het onderwijs. Een publicatie als ‘Digitalisering en Bildung’ is een mooie aanleiding om daar de dialoog over te voeren. Vooral dan vanuit het begrip Bildung, en niet vanuit Digitalisering. Want de beschreven trends bij digitalisering (h)erken ik: altijd interessant om weer te lezen.

Als opstapje voor die dialoog twee gedachten.
(1) Allereerst een nuance bij de invulling van het begrip Bildung die de auteurs geven. Naar mijn mening vat Gert Biesta die dimensies fundamenteler op (zie blog). Biesta’s invulling van persoonsvorming (de menselijke factor in de publicatie) richt zich op het bijdragen aan de wereld. Of hoe Biesta, naar aanleiding van Hannah Arendt, aangeeft: in de wereld komen. Onderwijs biedt een (veilige) ruimte hiervoor. Tenminste zo lees ik het. En dat gaat verder dan aanbeveling E (blz 70) aan studenten: de vorming via verenigingsleven of andere sociale verbanden. En dat is, in het onderwijs:

 • Via de ontmoeting.
  Want ‘in de wereld komen’ is afhankelijk van anderen. Het gaat over initiatieven nemen, maar die initiatieven komen tot uiting als anderen die initiatieven ook oppakken.
 • Via uniciteit.
  Bij uniciteit gaat het om ‘aangesproken’ worden. Het gaat om datgene in jou dat onvervangbaar is. Hetgeen waarin jij uniek bent. Uniciteit is dus niet iets dat we hebben, maar iets dat we alleen kunnen realiseren. Daarvoor is ruimte nodig voor eigen initiatief en wens in plaats van aanbod volgen
 • Via dialoog.
  We leven in een pluriforme samenleving. Met die pluriformiteit moeten we om (kunnen) gaan. Want hierin zit ook de weerstand: hoe gaan we om met ideeën die door anderen niet worden geaccepteerd. Dialoog speelt een belangrijk rol hierin: een setting waar alle partijen tot hun recht komen.

(2) Ik zal niet zo snel spreken van bedreiging van digitalisering voor onderwijs. Dat roept een soort huivering op of angst voor digitalisering (en techniek). En impliciet ook een spanning tussen de fysieke leeromgeving en de digitale leeromgeving. Wat mij boeit is de vraag hoe we vormgeven aan onderwijs met digitalisering? Niet erbij maar als integraal onderdeel van het ontwerp van een vak/programma/opleiding (onderwijs). De fysieke leeromgeving gaat hand in hand met de digitale leeromgeving. Wat zijn dan de eisen die we stellen aan goed onderwijs waarbij digitalisering een integraal onderdeel is. Hoe creëren we een onderwijs(leer)omgeving (fysiek&digitaal) waarin studenten elkaar ontmoeten en worden ‘aangesproken’ en tot hun recht komen?

Bron plaatje: https://pixabay.com/en/forward-man-race-digital-binary-3210935/

ccbysa

Geplaatst in e-learning, Rapporten, Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Versnellingsagenda Onderwijsinnovatie

versnellingsagenda-omslag-kleinOp 8 november 2017 (tijdens de SURF-Onderwijsdagen) presenteerden de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en SURF gezamenlijk de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Met de versnellingsagenda de mogelijkheden van ICT voor het Onderwijs beter benutten. Instellingen zijn al volop bezig met onderwijsinnovatie.
Toch hebben de inspanningen en investeringen van de afgelopen jaren nog niet geleid tot grootschalige veranderingen in het onderwijs. De versnellingsagenda is er op gericht om die brede verandering binnen instellingen, met docenten,te faciliteren en te stimuleren.
In de versnellingsagenda staan drie gebieden centraal:

 1. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren.
  Onze afgestudeerden hebben de juiste digitale vaardigheden nodig voor de arbeidsmarkt waarop zij terecht komen. Het gaat daarbij om basis ICT-vaardigheden, informatievaardigheid, computational skills, maar ook digitale weerbaarheid en ethische kwesties rond digitalisering.
 2. Flexibilisering van het onderwijs.
  Flexibilisering van het onderwijs is, ook internationaal, een trend: modularisering, microcredentialing, online afstandsonderwijs, mengvormen van face-to-face en online onderwijs (ook van andere dan de eigen instelling) komen steeds meer voor.
 3. Slimmer en beter leren met technologie.
  Er worden miljarden geïnvesteerd in EdTech-bedrijven. Leveranciers en start-ups bieden prachtige producten, maar lang niet altijd bieden ze waar het hoger onderwijs behoefte aan heeft en lang niet altijd maken ze gebruik van standaarden die interoperabiliteit mogelijk maken.

Tot slot wordt er ruimte gemaakt voor innovatie. Er komt aandacht voor de ontwikkeling van een visie op onderwijsinnovatie, voor belemmerende wet- en regelgeving en voor de belangrijke rol die docenten spelen als startpunt voor onderwijsinnovatie. Als docenten te weinig ruimte en/of ondersteuning krijgen is het onmogelijk om de ambities in de versnellingsagenda te realiseren. Vandaar aandacht voor professionaliseringsactiviteiten.

Vanaf het begin van dit jaar ben ik vanuit de VH aan deze Versnellingsagenda (voor een paar dagen) verbonden. Een leuke uitdagende klus.

Geplaatst in onderwijsinnovatie, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Algemeen Overleg ICT in het onderwijs 31 jan 2018

kamerdebatEen nieuwe ervaring voor mij. Op 31 januari heb ik een algemeen overleg bezocht van de tweede kamer. De reden was dat het onderwerp ‘ICT in Onderwijs’ was geagendeerd. Dit naar aanleiding van o.a. het rapport ‘Doordacht Digitaal’ van de Onderwijsraad. De verwachting was dat de Versnellingsagenda Onderwijsinnovatie ook zou worden genoemd door Minister Engelshoven. Onze verwachting werd waarheid. En dat gaf een goed gevoel.

De minister stond positief tegenover de Versnellingsagenda: digitalisering biedt kansen voor het hele onderwijs. Het gaat om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en het gebruik te stimuleren van digitale leermiddelen.
Ze onderstreepte de doelstellingen van de Versnellingsagenda: aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren, flexibilisering van onderwijs, slimmer en beter leren met technologie.
Daarnaast noemde ze ook het delen van (open) leermaterialen:

(*) De minister bevestigde het doel (beschreven in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs: Waarde(n) van Weten) in 2025 leermiddelen open te delen. Wel is de uitdaging hoe de kosten te delen: wie betaalt voor de ontwikkeling van de materialen. De kans zit hem in de docent die onderwijsmaterialen ontwikkeld en hergebruikt kan worden, echter het systeem is hier nog niet op ingericht. Van belang is dat de docenten eigenaarschap hebben en worden gestimuleerd hun kennis te delen.

(*) De minister gaf aan dat voor het delen en hergebruiken van open leermiddelen platforms nodig zijn (zie ook de Versnellingsagenda opgesteld door Surf, VSNU en VH)

(*) En verder gaf de minister aan dat online teksten delen en de rechten daarvan de aandacht van het kabinet heeft. Dit wordt op later moment met de Kamer besproken.

Kijk terug via debatgemist (bijv 1.49 min – 2.00 min): ICT in het Onderwijs en Leermiddelen (marktordening)

Geplaatst in onderwijsinnovatie, Open Online Onderwijs, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Alternatief platform onderwijscontent

trendsDonderdag 23 november heb ik de NRClivedag bezocht over ‘De toekomst van het Leren’. Een inspirerende dag. Wel zat ik na te denken over de titel want gaat de toekomst van het leren niet veel meer over de toekomst van de context waarin we leren en wat we weten over hoe we leren? Hoe we leren zal op zich niet veranderen.

Wat mij triggerde was de presentatie van Kees Versteeg. Hij is bezig met het opzetten en verder ontwikkelen van ZuluConnect: een platform voor onderwijscontent. Kees Versteeg liet zich inspireren door platforms als Uber of Blendle of Airbnb. Platforms waar de vraag en leverancier samen komen. Uber is een platform die zelf geen auto heeft. Uber laat de klant (die van A naar B wil) direct in contact komen met iemand die een auto heeft (en die iemand van A naar B wil brengen). Blendle is een platform zonder zelf artikelen te schrijven. Blendle zorgt voor dat de klant alleen die artikelen (uit bestaande kranten en tijdschriften) op maat kunnen worden geleverd. Het gaat dus over de platform-gedachte.

ZuluConnect stoelt ook op die platform-gedachte: een ontmoetingsplaats van de klant (de docent die op maat onderwijscontent wil gebruiken in de les) en de leverancier ( de docent/de uitgever die specifieke onderwijscontent heeft). Dus, ontmoeten en interactie en goedkope uitwisseling van producten. Zuluconnect is een soort uitgeverij van onderwijscontent, zonder het zelf te produceren.

Kees noemt het de spotify voor het onderwijscontent.

Er zijn heel veel websites met onderwijscontent. De bekenste is Wikiwijs. Maar er zijn ook: Elerna of Lessonup. Of individuele websites zoals die van Meester Gijs. Het verschil van ZuluConnect met wikiwijs e.a. sites is dat platform-principe: nieuwe content maken; content verrijken en direct plaatsen; content delen. En, er is een verdienmodel: per gedeeld (voor de docent/student benodigd) kennisobject betaalt de gebruiker een klein bedrag (n.b. dit hoeft niet persé). En tot slot connectiviteit&interactiviteit: tools om opdrachten te maken, vragen e.a.. Het verdienmodel zorgt voor een zekere een kwaliteitscontrole. Is de geplaatste content na een tijd nog niet hergebruikt dat wordt deze verwijderd.

Het deed me denken aan het gedachtengoed van Cor Molenaar, hoogleraar bedrijfskunde Erasmus Universiteit. Eén van zijn vlogs gaat over ‘Klanten willen ontmoetingsplaatsen’. Zijn boodschap is: mensen willen elkaar ontmoeten en interacteren. Dat doen ze op dit moment via platforms.

Het deed me ook denken aan de oratie van Peter van Baalen. Gaat ZuluConnect zo’n voorbeeld van worden van een generatief platform?

Er zullen heel wat kanttekeningen zijn bij ZuluConnect. Bijvoorbeeld de noodzaak om te delen; docenten organiseren zich op vakken; de tijd die het kost voor een docent om content te cureren. En de posities die de platforms innemen (zie Zembla over Uber). Toch vind ik het een interessante poging om de platform-gedachte concreet te maken. Een open infrastructuur waarin klanten en producenten direct met elkaar in contact staan. Wie weet worden studenten ook nog producent. In ieder geval is het uiteindelijke idee dat studenten niet met dure boeken blijven zitten waar de helft (of soms minder) uit wordt geleerd.

Geplaatst in conferentie, etextbook | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Blockchain voor levenlang leren: wie weet?

blockchainDe SURFonderwijsdagen zijn altijd weer inspirerend. Iets horen over nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn, vind ik interessant. Eén van de ontwikkelingen is bijvoorbeeld blockchain. Een presentatie van Osiris ( Informatie op maat voor iedere type student (wel even doorklikken) ging hier o.a. over. Deze blog gebruik ik voor mezelf om iets meer helder te krijgen wat blockchain is en kan betekenen in onderwijs.

Stel: we zijn in 2025 en levenlang leren is gemeengoed. Je volgt een module bij opleiding A en doet een groot project bij bedrijf B. Beide rond je af met een (erkent) certificaat. Beide certificaten plaats je in de blockchain. Vanaf dat moment kan iedereen daar zien welke certificaten met welke expertise: een soort openbaar register. Je kunt het bijvoorbeeld koppelen aan je Linkedin-profiel (of ander portfolio). Dit betekent dat je zelf kunt laten zien wat je aan expertise (kennis, ervaring) hebt opgedaan. Is een diploma nog nodig?

De blockchainsoftware werd aanvankelijk ontwikkelt voor de Bitcoin en het doen van financiële transacties. Maar al gauw is men gaan nadenken over andere toepassingen.
De blockchain is een netwerk van een reeks computers, de blokken, waarin transacties zijn vastgelegd. Er is geen tussenkomst van derden (bijv de bank bij geldtransactie, de notaris bij koopcontracten). Bij elke transactie wordt informatie versleuteld. Niemand is eigenaar, het is een peer-to-peer-netwerk dat kan bestaan uit enkele tot duizenden computers. Op iedere computer wordt een identieke kopie bewaard van een transactie of een document. Op die manier kun je niets veranderen aan het document. Mocht iemand iets veranderen aan het certificaat op een computer, dan zou je dat ook moeten doen op al die andere computers.
Terug naar het voorbeeld: het afronden van een cursus bij docent van opleiding A met een certificaat is het brokje informatie. Of de verklaring van de begeleider van bedrijf B. Je krijgt steeds inzicht in wie het bewijs (certificaat,verklaring) heeft afgegeven en waarop het bewijs is gebaseerd.

In de presentatie van Osiris werden een aantal toepassingen genoemd. Allereerst wordt het al concreet toegepast bij MIT: BlockCerts. Alumni-studenten krijgen hun certificaat krijgen op papier en online. Ze zetten hun certificaat in een ‘BlockCerts-wallet’. Op deze manier kunnen ze hun certificaat downloaden en bijv. laten zien aan een opdracht-/werkgever. In het kader van levenlang leren is het behalen van certificaten (en online vastleggen) bij verschillende opleidingen en/of bedrijven interessant. Of het behalen van MOOCS of andersoortige online onderwijs. Of het vastleggen van vrijstellingen. Of het verrekenen van studie-credits.

Grech&Camilleri beschrijven enkele scenario’s voor gebruik van blockchain in onderwijs (in de Europese context):
1. voor het beveiligen van certificaten;
2. voor het inzetten bij multi-step accreditatie;
3. voor het automatisch erkennen  van transfer van credits;
4. als een soort paspoort bij levenlang leren;
5. voor het achterhalen van intellectueel eigendom;
6. of voor het betalen van collegegeld door studenten;
7. of voor het uitbetalen van beurzen aan studenten (voucher systeem);
8. of ook voor het achterhalen van ID’s van studenten.

De technologie rondom blockchain is nog sterk in ontwikkeling maar gaat snel. En er zijn nog voldoende kritische kanttekeningen te maken. Het blockchain-systeem is gebaseerd op vertrouwen. Hoe het werkt is nog ondoorgrondelijk. Natuurlijk speelt privacy ook een belangrijke rol en de kans op hacking.

Meer informatie
(*) Impressie blockchain conferentie RuG door Fontys Educational Designers
(*) De onstuitbare opmars van de blockchain. Broerstraat nr 5|oktober 2017
(*) Blog Wilfred Rubens over blockchain (met drie links naar eerder blogs)
(*) Blockchain eenvoudig uitgelegd zie NOSop3
ccbysa

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Niet tégen, maar mét de robot

DSC05174De robotcoach: ‘’als robot coach draag je je vakkennis over aan toekomstige vakmensen.  Mensen en robots werken optimaal samen met en van elkaar.’’ Deze robotcoach is één van de beroepen die zijn uitgewerkt door HUBOT (*) waarbij mens en technologie samenwerken. Op de site staan ook profielen uitgeschreven voor de ‘superslimme klusser’ of de ’orgaan ontwerper’ en ook de ‘boerderij regisseur’.

Het HUBOTproject zag ik dit weekend op een stand van de Dutch Design Week (DDW). De mensen achter dit project vertelden mij dat het hen gaat om stil te staan bij de vraag hoe we omgaan met de digitalisering in onze maatschappij. Gaan we de strijd aan of maken we er juist gebruik van. Niet tégen, maar mét de robot.

Een ‘slimme docent’ heeft tijd voor de student
Deze vraag intrigeert mij natuurlijk. En natuurlijk ging ik dan ook in gesprek over een scenario voor het onderwijs. Iets als de ‘slimme docent’ die algoritmes (KI) inzet bij faciliteren van leerprocessen (voor bijv. flexibilisering/onderwijs op maat). Wat zou in het onderwijs door ‘een robot’ kunnen worden overgenomen en wat helemaal niet? Waar ligt de grens? Bijvoorbeeld: het samenstellen van (standaard)toetsen en het nakijken ervan; directe instructie of voorbeelden automatisch klaarzetten (op maat voor een student) rondom standaardvakken (een voorbeeld is er al: de Hololens; de Holobots); automatisch cureren van leerstof (screening van het web) voor feedback of instructie, e.a.. Dit maakt tijd vrij voor waar het bij  docentschap écht om gaat: studenten begeleiden bij hun (persoonlijk) leren of andere onderdelen van het onderwijsleerproces.

Slim omgaan met technologie
De blog van Wilfred Rubens is in dit kader dan ook interessant: Hoe kunnen we slim leren omgaan met technologie. Maar daarachter ligt de vraag: hoe verhouden we ons tot de inzet van technologie in het onderwijs? Volgens mij zijn we zoekende in de vorm maar ook hoe we ons moeten verhouden tot de technologie. Wat betreft de vorm: wat we kennen vervangen of we voegen technologie toe. Bijv. het vervangen van een papieren boek door een digitaal boek. Uitdagend is het boek te herdenken en herontwerpen: reframing. Wat betreft ons verhouden: we gaan ambivalent om met technologie. Het mag iets extra’s bieden, iets erbij (communicatie gemak, vervoer) maar een verbinding techniek-mens is een stap te ver.
De kern van onderwijs is de interactie van docent en student. Door de technologie is die interactie sneller, gemakkelijker, zichtbaarder. Maar we willen niet dat het onze aandacht en concentratie wegneemt (mobiel de klas uit; laptop niet meer in hoorcollege). Technologie komt erbij: een hulpmiddel die we wel of niet inzetten. Volgens mij zijn we er aan verbonden.

Maken we voldoende gebruik van de mogelijkheden die technologie (en de ontwikkelingen daarin) biedt? Bespreken we (in deze tijd vooral) voldoende de verwevenheid tussen mens en techniek? Andrew McAfee geeft aan, in een interview in de NRC (20 okt 2017; E2): we leven in een gouden tijdperk van vernieuwing. Hij kijkt naar de mogelijkheden van robots, KI: deze kunnen we meer benutten. ‘Kunstmatige Intelligentie gaat ons helpen allerlei rotklusjes op te knappen, burgers krijgen via internet steeds meer middelen om bij te dragen aan nieuwe ideeën…’. Bekijk zijn TEDtalk: we creëren een wereld met steeds meer technologie en minder banen. Wat hij positief bekijkt omdat het onze productiviteit verhoogt en daarmee welvaart.
En de computer (robot) kan steeds meer : begrijpen, zien, horen, spreken, antwoorden, schrijven etc.. Zo stond op de DDW een blinde afgestueerde student die een apparaatje had gemaakt die kon (aan)voelen hoe degene die tegen hem praatte zich emotioneel uitdrukte (omdat hij dat wel hoorde maar niet zag). Wie weet is een psycholoog over een aantal jaren ‘een sociale robot’s die precies kan aangeven wat iemand mentaal nodig heeft: vast te stellen zonder vooroordeel over iemand en op basis van heel veel kennis.

Niet tégen, maar mét de robot. Je beroep slimmer, efficiënter en leuker maken. Dat zou ook voor beroepen in het onderwijs gelden, zelfs de docent. Alle voorbeelden geven aan: mens en technologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ontwerp je beroep: mét de robot
Tijdens DDW sprak ik met een afstudeerstudent (Design Academy Eindhoven) Ottonie von Roeder. Zij had met de doelgroep zelf een robot gemaakt. Dit met de vraag: hoe ziet jouw beroep eruit als je technologie gaat gebruiken. Zo had ze met een postbode een robot-postbode gemaakt en met een schoonmaakster een robot-schoonmaakset. Natuurlijk was meteen de discussie dat je je eigen beroep opheft. Maar daar ging het niet om bij dit afstudeerwerk. Het ging om bewustwording: wat betekent digitalisering in je beroep? Wat zijn mogelijkheden om te digitaliseren? Waar zit de angst? Waar is onwenselijk? Hoe en waar houd ik er zelf controle op? Wat kan ik met de tijd die het me oplevert? Of kost nu iets anders tijd? Heel concreet nadenken wat het beroep kan zijn mét de robot.

Want zoals Wilfred ook al aangaf in zijn blog , en wat ik onderschrijf, we kunnen technologie-devices-social media niet uitbannen. We kunnen er slimmer mee moeten omgaan. Een stap is reframen dat techniek niet iets ‘extra’s is, maar dat we ons ermee zullen verbinden.
Een stap is (durven) experimenteren met ontframen en nieuwe ontstane ‘frames’ uitproberen en daarvan leren. En met elkaar in dialoog om aannames die we hebben over ‘hoe onderwijs nu (eenmaal) is vormgegeven’ te verschuiven naar ‘wat onderwijs nog meer kan zijn en zich kan ontwikkelen’.

Zou het niet iets zijn om eens, vanuit diezelfde gedachte, samen met allerlei betrokkenen (en zeker docenten en studenten) die ‘slimme-docent’ te beschrijven? En sturen we de uitkomst naar HUBOT als nieuw scenario.

(*) Een samenwerking van Nextnature network, Gemeente Eindhoven en Start Foundation

En meer inspiratie
(-) Wat als wij gaan samenwerken met Robots (NRC; 24 oktober 2017)
(-) Jan Benjamin: De renaissance van de kunstmatige intelligentie (NRC; 13 maar 2017)
(-) Robbert Dijkgraaf: tijd voor de Robot columist (NRC; 28 oktober 2017)
(-) Folkert Jensma: Big Data kunnen ook de rechter verdringen (NRC; 28 oktober 2017)
(-) Robots naar Mars sturen is gemakkelijker dan Robots de was laten vouwen (NRC; 8 september 2017)
(-) Kunstmatige Intelligentie is een beetje dom (De correspondent, 15 aug 2016)

ccbysa

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen