Leven Lang leren: versterken van een leercultuur

flexibiliseringOp 31 oktober jl. kwam de beleidsreactie van het ministerie van OCW op het rapport ‘Flexibel Hoger Onderwijs voor volwassenen’ (Rinnooy Kan) uit. In deze kamerbrief ‘Leven Lang Leren’ gaat het kabinet in op aanvullende maatregelen om te komen tot een flexibeler en vraaggericht onderwijsaanbod in het hoger onderwijs. Kern is dat het hogescholen en universiteiten beter hun aanbod aansluiten bij de vraag van deeltijdstudenten. Het gaat om meer ruimte voor maatwerk voor de individuele lerende en dus rekening houden met elders opgedane kennis en vaardigheden. Het gaat om leren en werken verweven. Maar nog meer gaat het om het stimuleren van permanente ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Daarvoor is het belangrijk dat betrokken partijen (het individu, de werkgevers, het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen e.a.) o.a. gezamenlijk acties opzetten om de leercultuur te versterken.

Een paar highlights voor mij uit de kamerbrief .

Meer maatwerk in het hoger onderwijs

  1. Flexibilisering deeltijdopleidingen hoger onderwijs: publieke en private instellingen krijgen ruimte om deeltijdopleidingen in HO meer flexibel in te richten.
  2. Vraagfinanciering in deeltijd hoger onderwijs: ter stimulans om aantrekkelijker onderwijsaanbod te ontwikkelen wat mogelijk stimuleert om als volwassene te gaan leren.
  3. Lerarenopleidingen: een eerste stap voor flexibilisering van eerstegraads lerarenopleidingen door het aanbieden van een educatieve minor die gevolgd kan worden buiten de wo-bacheloropleiding.
  4. Verkenning steunpunt validering: verzilveren van resultaten die lerenden door (werk)ervaring en deelname een cursussen en trainingen hebben gehaald.
  5. Versterking van Associate degree: verdere uitbouw van AD-programma’s want deze zijn zeer geschikt voor gerichte op- en bijscholing van werkenden.
  6. Wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving: meer ruimte voor het benutten van de werkplek voor het uitvoeren van leeractiviteiten. De wet wordt aangepast voor leren in informele setting of ook werkend leren.

Meer ruimte voor leren in het werk
Naast maatwerk in het onderwijs is het essentieel te komen tot een echte leercultuur. Leren houdt niet op na het behalen van een diploma, het gaat om een leven lang leren. Individuen zullen meer regie moeten nemen om tijdens hun werkzame leven te blijven investeren in hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Stimuleren van intersectorale mobiliteit
Het stimuleren tot baanwisseling tussen beroepen of sectoren om bij te kunnen dragen aan een werkende arbeidsmarkt. Scholing en begeleiden van mensen van-werk-naar-werk is hierbij essentieel.

Stimuleren van scholing tijdens de loopbaan
Hierbij gaat het om het op peil houden van kennis en vaardigheden. Dit door o.a. levenlanglerenkrediet, studievouchers (1250 euro=30 EC) een aandacht voor inzetbaarheid van ZZPers en flexwerkers.

Stimuleren van leerrijke werkomgeving
Deze maatregel betreft de verduurzaming van de inzetbaarheid van werkenden. Het gaat om het bevorderen van informeel leren. Veel kennis en vaardigheden wordt opgedaan op de werkplek. Werknemers en werkgevers creëren zelf een leerrijke werkomgeving.

Wat ik dan een interessante vraag vind: Hoe krijgt flexibel deeltijdonderwijs vorm? Meestal wordt er dan aan deeltijdonderwijs in modules gedacht of de locatie (zie reactie VH). Maar je zou ook kunnen denken aan: flexibiliteit in wat (programma), waar (fysieke/online plaats), wanneer ( tempo, programmering), waartoe (leeropbrengst) of met wie (learning community).

Of zoals Bussemaker als reactie op het rapport van Rinnooy Kan: ‘Er moet meer worden gekeken naar wát mensen leren en niet waar, hoe, wanneer en in hoeveel tijd. Online onderwijs en leren op de werkplek kunnen hier een belangrijke rol in spelen.’’

Samenvatting en reacties op de kamerbrief:
-Scienceguide: Uit de LLL impasse
-Persbericht VNO NCW: Kabinetsplannen goed voor leven lang leren
-Reactie Verenigde Hogescholen (VH): Hogescholen willen doorpakken met flexibel deeltijd
-Reactie NRTO: Leven lang leren brief ministers bussemaker en asscher
-Andere samenvatting OCRendement: Leven Lang Leren is speerpunt van kabinet

Advertenties

Over Ria Jacobi

Als ervaren onderwijskundig ontwerper, -adviseur en projectmanager houd ik mij bezig met het ontwikkelen en verbeteren van onderwijs. Mijn ambitie is goed doordacht onderwijs te realiseren, dat aansluit bij de behoefte van individuen en hun organisaties en daarmee een stimulerend effect heeft.
Dit bericht werd geplaatst in flexibilisering, Levenlang Leren, onderwijsinnovatie, Rapporten en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s